ผมเข้าใจว่าอสังหาริมทรัพย์ เช่นบ้านคอนโด ที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนครับ ผมเลยรวบรวมประสบการณ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาให้ทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินเกี่ยวกับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ 

แนวทางการตกแต่งคอนโดสำหรับให้เช่าควรมีอะไรบ้าง


About US

เกี่ยวผู้เขียน จริง ๆแล้ว เขาชอบใส่เสื้อกระทิงแดง ชอบเขียนเรื่องหลากหลาย ทั้งวิธีการทำอาหาร ท่องเที่ยว สอนภาษา เล่นกีตาร์ไฟฟ้า การทำสวน เขาชอบว่ายน้ำมาก เหตุที่ใส่เสื้อกระทิงแดงเพราะให้ความรู้สึกเหมือนนักท่องเที่ยว ส่วนมากได้ไปเที่ยวเพราะความบังเอิญเลย ถนัดเรื่อง ท่องเที่ยวญี่ปุ่น โซนโตเกียว  ทุกอย่างเขียนในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคนเที่ยว แต่ขอผสมเรื่องวัฒนธรรมด้วย  

ReSOurce

TOP POST


Affiliate Disclaimer Disclosure: We are a professional review site that receives compensation from the companies whose products we review.