Nihongo

Nihongo · April 24, 2014
ตอนที่ 19 มี ไม่มี arimasu อาริมัส มี arimasen ไม่มี imasen ไม่มีใช้กับสิ่งมีชีวิต imasu มีใช้กับสิ่งมีชีวิต อันนี้ คงไม่ยาก แต่จะก่อให้เกิดความสับสนคือ は が อันนี้คนญี่ปุ่นก็สับสน...
Nihongo · April 24, 2014
ตอนที่ 18 วิธีการทำให้เรียนภาษาญี่ปุ่นไวขึ้น อันนี้เป็นวิธีการของคนเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่เมืองไทย ให้เสมือนหนึ่งว่าเราจำเป็นต้องใช้ วิธีการหนึ่งคือการทำให้หน้าเพจ...

Nihongo · April 24, 2014
ตอนที่ 17 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับ shopping irasshaimase いらっしゃいませ เร่เข้ามา ผมว่าผมน่าจะแปลถูกใช่ปะ ฝรั่งบางคนมันแปลว่า welcome your money ไปร้าน ไหนมันก็บอกราว ๆ นี้ อันนี้ ลูกเพจ ที่อยู่ญี่ปุ่น คงจะได้ยิน...
Nihongo · June 17, 2013
ฝึกทักษะ พิชิต ข้อสอบวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่น จัดไป เรียนญี่ปุ่นทางทวิตเตอร์ สรุปว่าขอกลับมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น...