hard Disc เลือกอันไหนดี Buffalo VS Seagate

ผมว่าหลายคนคงมีความสงสัยคล้ายผมครับ คือว่าเราควรจะเลือก ฮาร์ดดิสแบบไหนดี หรือ ไม่ใช้ Hard Disc แล้วไปใช้ระบบ Cloud ดีกว่า

ต้องยอมว่าในระยะการแข่งขันมันสูงมาก