· 

ร้านกาแฟ หน้ากระทรวงการคลัง ซอยอารีย์ la mind

ร้านนี้รวม ๆ ไม่มีอะไรมาก ตกแต่งดี แบบอังกฤษ


ขนมก็โอครับ

ขนมมีให้เลือกหลากหลายรส พอได้

รสชาติ ก็พอได้ ผ่านครับ