· 

งานสมุนไพร งานส่งเสริมการเกษตร 57 งานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์

งานพอดีผ่านไป เรียกว่างานรวมคนวัยกลางคนจนอายุมาก อายุน้อยก็มีคือซื้อยาให้พ่อแม่ นั่นเอง

คนมีเงินเพียบ ทุกอย่างซื้อกันเหมือนแจกฟรี แทรกแซงคิวกันเรียกว่า จะหาซื้อไม่ได้อีกแล้วในโลก

ลืมบอกไปว่างานที่พูดถึงคืองานสมุนไพร หนะครับ 

มีหญ้า ฮียุม ขายด้วย ทราบว่าเป็นของคนโบราณตามเมืองเหนือเขารู้จักดี ใช้สำหรับคนพึ่งคลอดใหม่หนะ

ของอภัยภูเบศร์ ซื้อกันอย่างแจกฟรี