งานสมุนไพร งานส่งเสริมการเกษตร 57 งานมหกรรมเฟอร์นิเจอร์

งานพอดีผ่านไป เรียกว่างานรวมคนวัยกลางคนจนอายุมาก อายุน้อยก็มีคือซื้อยาให้พ่อแม่ นั่นเอง

คนมีเงินเพียบ ทุกอย่างซื้อกันเหมือนแจกฟรี แทรกแซงคิวกันเรียกว่า จะหาซื้อไม่ได้อีกแล้วในโลก

ลืมบอกไปว่างานที่พูดถึงคืองานสมุนไพร หนะครับ 

มีหญ้า ฮียุม ขายด้วย ทราบว่าเป็นของคนโบราณตามเมืองเหนือเขารู้จักดี ใช้สำหรับคนพึ่งคลอดใหม่หนะ

ของอภัยภูเบศร์ ซื้อกันอย่างแจกฟรี

Write a comment

Comments: 0

About US

เกี่ยวผู้เขียน จริง ๆแล้ว เขาชอบใส่เสื้อกระทิงแดง ชอบเขียนเรื่องหลากหลาย ทั้งวิธีการทำอาหาร ท่องเที่ยว สอนภาษา เล่นกีตาร์ไฟฟ้า การทำสวน เขาชอบว่ายน้ำมาก เหตุที่ใส่เสื้อกระทิงแดงเพราะให้ความรู้สึกเหมือนนักท่องเที่ยว ส่วนมากได้ไปเที่ยวเพราะความบังเอิญเลย ถนัดเรื่อง ท่องเที่ยวญี่ปุ่น โซนโตเกียว  ทุกอย่างเขียนในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคนเที่ยว แต่ขอผสมเรื่องวัฒนธรรมด้วย  

ReSOurce


Affiliate Disclaimer Disclosure: We are a professional review site that receives compensation from the companies whose products we review.