· 

การแสดงทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

ผมจำได้คร่าวๆ ว่ามีการแสดงในบริเวณที่ผมอยู่ที่โอไดบะ โชคดีเพราะเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยู่แถวนั้น ผมจึงได้มีโอกาศไปดู คือคนญี่ปุ่นมันรักษาวัฒนธรรมมันดีมาก และสามารถปรับให้เข้าสังคมสมัยใหม่โดยไม่มีความผิดแปลก ซึ่งชาติเอเชียอื่น ทำไม่ได้ เลย

การตีกลองจริงผมลืมไปว่าผมควรถ่ายด้วยวิดีโอแต่ตอนนั้นมันไม่มีหนะ เลยไม่ได้ถ่าย

อันนี้เล่นคล้ายกีตาร์ครับ มันดี

เซิ้งแบบญี่ปุ่นครับ 

อันนี้ เล่นสองคนจำได้ว่ามีคนเล่นเก่งมาก ด้วยเล่นสองคนแบบนี้แหละจำไม่ได้ว่าชื่ออะไร

อันนี้เซิ้งครับ

การแสดงเขาจะเน้นความแข็งแกร่งครับ ไม่ค่อยนิ่ม

มันดีครับ สำหรับคนที่สนใจหากไปเที่ยวญี่ปุ่น