Yokohama National University and Yokohama รวมภาพเมือง และมหาวิทยาลัย

ภาพด้านบนที่เห็นเป็นย่านโมโตมาชิในโยโกฮาม่าซึ่งหลัก ๆ จะเป็นพื้นที่สำหรับขายสินค้าโดยเฉพาะแฟชั่นในทุกปีจะมีการลดแหลก ประมาณปีละครั้ง รวมแบรนด์ดังๆ ทำนองนั้น

บันไดนี้เป็นบันไดที่ขึ้นไปส่วนของมหาวิทยาลัยโยโกฮาม่า คือ ชันดิ๊ก กว่าขึ้นได้ก็เหนื่อยพอคร 

ตึกที่เห็นเป็นศูนย์นักเรียนต่างชาติคือ สอนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก แต่อาจารย์ที่สอนเขาจะมีสังกัดจากคณะพวกอักษรส่วนใหญ่ ก็สอนดี ที่นี้เป็นที่ให้ความรู้ผมตั้งแต่ต้นจนจบในเรื่องภาษาญี่ปุ่น

Write a comment

Comments: 0

About US

เกี่ยวผู้เขียน จริง ๆแล้ว เขาชอบใส่เสื้อกระทิงแดง ชอบเขียนเรื่องหลากหลาย ทั้งวิธีการทำอาหาร ท่องเที่ยว สอนภาษา เล่นกีตาร์ไฟฟ้า การทำสวน เขาชอบว่ายน้ำมาก เหตุที่ใส่เสื้อกระทิงแดงเพราะให้ความรู้สึกเหมือนนักท่องเที่ยว ส่วนมากได้ไปเที่ยวเพราะความบังเอิญเลย ถนัดเรื่อง ท่องเที่ยวญี่ปุ่น โซนโตเกียว  ทุกอย่างเขียนในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคนเที่ยว แต่ขอผสมเรื่องวัฒนธรรมด้วย  

ReSOurce


Affiliate Disclaimer Disclosure: We are a professional review site that receives compensation from the companies whose products we review.