· 

Yokohama National University and Yokohama รวมภาพเมือง และมหาวิทยาลัย

ภาพด้านบนที่เห็นเป็นย่านโมโตมาชิในโยโกฮาม่าซึ่งหลัก ๆ จะเป็นพื้นที่สำหรับขายสินค้าโดยเฉพาะแฟชั่นในทุกปีจะมีการลดแหลก ประมาณปีละครั้ง รวมแบรนด์ดังๆ ทำนองนั้น

บันไดนี้เป็นบันไดที่ขึ้นไปส่วนของมหาวิทยาลัยโยโกฮาม่า คือ ชันดิ๊ก กว่าขึ้นได้ก็เหนื่อยพอคร 

ตึกที่เห็นเป็นศูนย์นักเรียนต่างชาติคือ สอนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก แต่อาจารย์ที่สอนเขาจะมีสังกัดจากคณะพวกอักษรส่วนใหญ่ ก็สอนดี ที่นี้เป็นที่ให้ความรู้ผมตั้งแต่ต้นจนจบในเรื่องภาษาญี่ปุ่น