· 

เดินเรียบเคียง บริเวณใต้สะพาน Rainbow Bridge

Finding the right hotel just got a whole lot easier - hotelscombined.com

ถ้าจำไม่ผิดภาพนี้ผมถ่าย เนื่องจากเดินมั่วๆ ไปดูโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแถว สถานีทามะชิ

ภาพที่เห็นคือ ญี่ปุ่นแม่งไปที่ไหนมันก็สะอาดหนะ

อันนี้ที่ โตเกียวคกไซโคริวกัน หรือ หอพักนักเรียนต่างชาติผสมญี่ปุ่น ที่โอไดบะ