เดินเรียบเคียง บริเวณใต้สะพาน Rainbow Bridge

Finding the right hotel just got a whole lot easier - hotelscombined.com

ถ้าจำไม่ผิดภาพนี้ผมถ่าย เนื่องจากเดินมั่วๆ ไปดูโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแถว สถานีทามะชิ

ภาพที่เห็นคือ ญี่ปุ่นแม่งไปที่ไหนมันก็สะอาดหนะ

อันนี้ที่ โตเกียวคกไซโคริวกัน หรือ หอพักนักเรียนต่างชาติผสมญี่ปุ่น ที่โอไดบะ

Write a comment

Comments: 0

About US

เกี่ยวผู้เขียน จริง ๆแล้ว เขาชอบใส่เสื้อกระทิงแดง ชอบเขียนเรื่องหลากหลาย ทั้งวิธีการทำอาหาร ท่องเที่ยว สอนภาษา เล่นกีตาร์ไฟฟ้า การทำสวน เขาชอบว่ายน้ำมาก เหตุที่ใส่เสื้อกระทิงแดงเพราะให้ความรู้สึกเหมือนนักท่องเที่ยว ส่วนมากได้ไปเที่ยวเพราะความบังเอิญเลย ถนัดเรื่อง ท่องเที่ยวญี่ปุ่น โซนโตเกียว  ทุกอย่างเขียนในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคนเที่ยว แต่ขอผสมเรื่องวัฒนธรรมด้วย  

ReSOurce


Affiliate Disclaimer Disclosure: We are a professional review site that receives compensation from the companies whose products we review.