· 

ตอนที่ 19 มี ไม่มี ภาษาญี่ปุ่น

ตอนที่ 19 มี ไม่มี
arimasu อาริมัส มี
arimasen ไม่มี
imasen ไม่มีใช้กับสิ่งมีชีวิต
imasu มีใช้กับสิ่งมีชีวิต
อันนี้ คงไม่ยาก แต่จะก่อให้เกิดความสับสนคือ
は が
อันนี้คนญี่ปุ่นก็สับสน แต่น้อยกว่าเราแน่ๆ
ให้จำว่า ตัวแรกใช้กรณี เราต้องการเน้น เป็นตัวเรา
แต่อันที่สอง ให้นึกคร่าว ๆ ว่าเป็นการพูดถึงเรื่องราว คนอื่น 

บอกว่าว่ามีไม่ก็ เช่น 
แมว ก๊ะ อาริมัส 
มีแมว
วาตาชิวะ แมว ก๊ะ อาริมาเซ็ง
ฉัน มีแมว

ส่วน nai ない
คือ arimasen หนะ แต่ไม่ ไน ไม่ ไน จำง่าย ๆ

ตอนสุดท้ายเขาพูดว่า โท๊กคุนิไน tokuninai 
とくに 特に แปล่ว่า เป็นพิเศษ
แปลว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษ

http://www.youtube.com/watch?v=wV4pEZgfxok&list=PLINFE8v4DOhu_3LutLwJWetAhdcCrBF4X