ตอนที่ 13 เข้าใจคันจิ ไม่ยาก และการใช้ de で

ตอนที่ 13 วิธีการเข้าใจคันจิ 
วันนี้ขอวกเข้ามาเรื่อง ตัวอักษรคันจิ ตัวอักษรคันจิ ทุกคนอาจจะเคยได้ยินถึงความยากความน่ากลัวของมันมาบ้าง อาจารย์เองก็มีปํญหาหนะ เขียนไม่ได้สักตั้วเหมือนกัน เขียนได้แต่ที่อยู่ หนะ อย่าตกใจ 
เขียนไม่ได้ แล้วจะเรียนได้ไง คืออาจารย์อ่านได้หนะครับ
ย้ำว่าต้องอ่านให้ออก เขียนไม่ได้ไม่เป็นไร ญี่ปุ่นก็เขียนไม่ได้บางคำ

เล่าประวัติ ตัวคันจิให้ฟังสักนิดก่อน สมัยก่อน สมัยโบราณ
ญี่ปุ่น เขาก็ยังไม่มีอักษรตัวเอง ในอดีต เขาก็ส่งคนไปเรียนต่างประเทศ
ตอนนั้น ก็เป็นประเทศ จีน นักปราชญ์ทั้งหลาย ก็นำคันจิ
มาสู่ ญี่ปุ่น ในระหว่างเดียวกัน เขา เริ่มคิดอักษรตัวเอง ก็เริ่มด้วย ฮิรางานะ
ก่อน ซึ่งในบางสมัย ผู้ชายจะเขียนคันจิ และผู้หญิงจะเขียนฮิรางานะ ก็มีหนะ
ทำให้ คันจิ บางตัวออกเสียงหลายแบบ คือ จริง เขามีภาษาพูดของเขาก่อน 
แล้วค่อยนำคันจิมาแทนคำพูดที่หลังหนะ คันจิ เลย เสียงที่ติดจากภาษาจีน
เช่น ปีใหม่ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ออกเสียงคล้าย กัน ว่า ชินเน็น 新年 しんねん shinnen ภาษาจีน ชินเนียน คล้ายกัน ดังนั้น การเรียนภาษาญี่ปุ่น จะเป็นการเรียน สามภาษา คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี คนเกาหลี อยู่ญี่ปุ่น หกเดือนพูดญี่ปุ่นได้หนะ ตัวอักษรภาษาหลายๆ หลากคล้ายกัน

ดังนั้น การเรียนญี่ปุ่นจะนำไปต่อยอดได้ทันที

การเรียนคันจิจะทำให้เราเรียนภาษาจีนได้ด้วย
หนะ

ต่อมาพูดหลักการเขียนคันจิ คันจิ นี้เขาเรียกว่าเป็นระบบอักษรภาพ
อย่างไทย อังกฤษ เป็นระบบ การเขียนตัวอักษรตามเสียงอ่านของภาษา
ดังนี้น ภาษาไทย อังกฤษ หากมีเสียงซ้ำ จะต้องเปลี่ยนแปลงด้วย ลักษณะการเขียน เช่น บาด บาตร อุบาท บาท เสียงบาดเหมือนกัน เด๊ะ แต่เขียนไม่เหมือนกัน ภาษาอังกฤษ เสียงซ้ำไม่เยอะ แต่ศัพท์จะเยอะมาก รูปแบบการเขียน ก็ทำให้อ่านไม่ตรงเสียง เช่น leopard paradigm
เป็นต้น

หนะ
ขอกินน้ำก่อนคอแห้ง

渇く かわく

ดังเวลา เขาคิดอักษร คนคิดก็วาดรูปหนะ คล้ายอักษรอียิปโบราณที่เอาจากรูป
เช่น ภูเขา 
山 やま yama
พระอาทิตย์
日 にち nichi
ต้นไม้
森 もり mori
เม้าท์แบบหนวกหู
姦 かしまし kashmashi
姦しい

มองรูปออกไหม
ภูเขา พระอาทิตย์อันนี้คงไม่ยาก
เม้าท์จะเป็นรูป
女 อันนี้เแปลว่าผู้หญิง

อืม ในอดีต มีคนบอกว่าเขาวาดช่องคลอดหนะ
รวมกัน สามอัน เลยหาว่าผู้หญิงเม้าท์แตกหนะ

วันนี้แค่นี้ก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอน อยา่งอื่น ต่อเกี่ยวกับคันจิ

การบ้าน
https://www.youtube.com/watch?v=tw-ey4AFh2E&index=8&list=PLINFE8v4DOhu_3LutLwJWetAhdcCrBF4X