ตอนที่ 8 จิกโก๋โชว์ไก แนะนำตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่น

ตอนที่ 8 จิกโก๋โชว์ไก
ผมจำได้ว่า ผมเคยอาจารย์ดร. คนหนึ่งจบจากญี่ปุ่น แล้วแกชอบพูดคำว่า จิกโก๋ โชว์ไก่ แล้วเด็กนักเรียนก็งงว่า อาจารย์แกพูดอะไรวะเนี้ย
สุดท้าย พอมาเรียนที่ญี่ปุ่นก็เลยทราบว่าแกชอบพูดว่า 自己紹介 じこしょうかい หรือแปลว่าแนะนำตัวเองหนะ 

วันนี้เลยก็จะมาพูดถึง การแนะนำตัวเอง ในภาษาญี่ปุ่น
คือผมขอสอนคำศัพท์ ที่ เจอในบทสนทนา
名前 なまえ = ชื่อ
私 わたし ผม ฉัน 
授業 じゅぎょう การเรียน
どこ ที่ไหน
ちゅごく 中国 ประเทศจีน
から จาก
国 くに ประเทศ 
今回 こんかい ครั้งนี้
้の ของ

ประโยคแรก ที่อาจารย์คาวะมะสอนคือ พี่ชื่ออะไร 
あなたのなまえはなんですか

คำตอบคือ 
わたしのなまえは.....です。
ให้ลองใส่ชื่อตัวเองไป

ต่อมาอาจารย์ก็ถามท่านมาจากหนใด
あなたはどこからきましたか
わたした中国からきました。 きました。แปลว่ามาจาก

ส่วนตอนสุดท้าย อาจารย์จะพูดว่า โอวาริมัส
おわります แปลว่าจบแล้ว