ตอนที่ 4 わらいかたの表現

7_Visual_Kei CDJapan

ตอนที่ 4 わらいかたの表現

ขออนุญาตสลับเนื้อหาขึ้นยากมาบ้างละกันเด้อ เพราะอาจารย์ชอบอะไรยากๆ ซาดิสม์ ซาดิสม์ หนะ เนื่องจากอาจารย์เป็นคนไทย พูดยังไงก็ไม่เหมือนญี่ปุ่น อาจารย์ขออัญเชิญ อาจารย์จากทาง Nihongo Mori มาพูดให้ฟังแทนหละกัน เพื่อสำเนียงไม่เพี้ยน อารมณ์นั้น คลิปต่อไปนี้ เป็นอธิบาย คำว่า ขำ หัวเราะ ในภาษาญี่ปุ่นมันมีหลายคำหนะ にこにこ にっこり
にやにや げらげら くすくす

げらげら ผมนึกคำไทยออก น่า เรียกว่า ฮาขี้แตก หนะ 
ลองดูในคลิป อาจารย์ คาวะมะ แกหัวเราะให้ดูด้วยหนะ