· 

โรคหนอนเจาะลำต้นในมะม่วง

ปีนี้มีการคาดการณ์ว่ามะม่วงจะออกเยอะเพราะอากาศเย็น (2557)  ซึ่งเป็นปกติของต้นไม้ในกรณีที่่อากาศเย็นก็มักจะออกดอกเยอะเพราะต้องการขยายพันธุ์นั่นเองซึ่งเป็นธรรมชาติปกติ 

แต่สิ่งหนึ่งที่ควรใส่ใจคือเรื่องโรคของแมลงครับ โดยเฉพาะเรื่องหนอนเจาะลำต้น อันนี้ ภาพด้านล่างๆ ด้วงงวงช้าง เจาะไปเยอะถ้าไม่จัดการก็ต้นไม้ อาจตายทั้งต้น อาจจะต้องใช้ยาตราขวานแน่ๆ