· 

วังน้ำเขียวฟาร์ม พาเที่ยว mistermushroom

ขออนุญาตพามาเยี่ยม Mister Mushroom ครับ แต่พอดีวันนั้นไม่ได้เข้าไปดู เห็ด เลยถ่ายรูปมาแต่ผัก

เวลาไปดูสวนช่วงหลังนี้ ผมมักดูวิธีการชาวบ้านด้วยหนะครับ ว่าเขาวางระบบน้ำอย่างไร ของเจ้านี้ผมเข้าใจว่า ใช้ มือรด แต่วางท่อน้ำใกล้ ถ้าในท้องถิ่นมีฟาง นี่ก็สามารถเอามาเพาะเห็ด +คลุมดินได้เลยพร้อมกัน 

ยกร่องสูงน่าจะราว 10-20 เซ็น ห่างระหว่างร่องน่า 1 ฟุต ส่วน ขนาดร่องประมาณ 1 เมตร ปลูกได้ 5 ต้น ความยาวแล้วแต่ชอบ

 รีวิวสถานที่เที่ยวอื่น ๆ คลิ๊กที่นี่