หนองโพ ราชบุรี นมสด ไอติม

นมสดหนองโพ อันนี้ผมผ่านไประหว่างทางไปราชบุรี ส่วนตัวผมรสชาติของนมไม่มีปัญหาเลย แต่เนื่องจากเขาจะน่ามีนมสด แบบไม่พาสเจอรไรส์ เพราะนมพาสเจอร์ไรส์ คงไม่ต้องมาซื้อหน้าโรงงานรสชาติเหมือนกันเลย และน่าจะมีอะไรกินกับนมด้วยเช่น ขนมปัง ผมว่าหนะ

นมสดหนองโพ สหกรณ์