· 

Bump of Chicken แฟนคลับ ไทยแลนด์

ไม่รู้ใครชอบวง Bump of Chicken มั่ง เชื่อว่า ถ้าวง One OK Rock นี่สาวกคงพอมีอันนี้ งั้นผมทำสำหรับคนชอบ BUMP of chicken ละกันช่วยนี้อยากลองหัดเล่น BUMP of chicken บ้างคิดว่าจะสั่งหนังสือมาลองหัดเล่น ดูว่าจะเป็นไงแล้วจะมีรีวิวให้ฟัง