· 

Royal Princess หลานหลวง จัดประชุม สัมมนา ที่พัก

เมื่อวานผ่านไปแถว โรงแรม Royal Princess เพื่อไปฟังสัมมนา สำรวจโดยรอบ คือห้องประชุม โดยรวมๆ ไม่มีปัญหาแต่ระบบเสียงมีปัญหานิดหน่อย การเลือกที่สำหรับประชุมสัมมนา เรื่องระบบเสียงมีผลมาก

 

แต่ผมว่าอาหารเขารสชาติใช้ได้หนะ แต่ผัดไทยรู้สึกจะเสียเอกราชไปนิด อาจเพราะฝรั่งเยอะก็เป็นไปได้

เช็คราคาที่นี่  http://bit.ly/10rzGxr

Royal Princess หลานหลวง
Royal Princess หลานหลวง