วันบรรลุนิติภาวะ Seijin no hi ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยว วัฒนธรรมญี่ปุ่น

วันบรรลุนิติภาวะ หรือเรียกว่า Seijin NO Hi คือวันเป็นผู้ใหญ่ของญี่ปุ่น เรียกว่า แบบเป็นวันที่สังคมญี่ปุ่นเขาจะถือว่า เด็กของเขากลายเป็น ชาไกจิน หรือเรียกว่าคนของสังคมก็วันนี้ แหละ วิธีคิดของญี่ปุ่นค่อนข้างซับซ้อนนะครับ คือการมองสังคมที่เรียกว่าชาไกจิน เรียกว่า สังคมญี่ปุ่นเขามองว่าสังคมเขาเป็นสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน หรือ เรียกว่า ต้องอยู่ด้วยกัน หากผิดแบบไปก็อาจจะทำให้เกิดอื่น สังคมกดดันว่า เราเป็นคนไม่ดี ระบบการคิดมันแปลกกว่าชาวบ้านคือ เช่น การลุกให้คนอื่นนั่งในรถไฟ ญี่ปุ่นจะคิดว่าเป็นการทำให้เขาลำบากจึงกล่าวคำว่า ซุมิมาเซ็น ซึ่งแปลว่าขอโทษ ที่ทำให้ลำบาก ส่วนคนไทยจะตอบว่าขอบคุณ ซึ่ง ขอบคุณที่มีน้ำใจให้ วิธีการคิดก็ต่างกันพอควรหนะ

ว่าไหม

 

Seijin no Hi วันบรรลุนิติภาวะ
Seijin no Hi วันบรรลุนิติภาวะ
Seijin no Hi วันบรรลุนิติภาวะ
Seijin no Hi วันบรรลุนิติภาวะ
Seijin no Hi วันบรรลุนิติภาวะ
Seijin no Hi วันบรรลุนิติภาวะ

Write a comment

Comments: 0

About US

เกี่ยวผู้เขียน จริง ๆแล้ว เขาชอบใส่เสื้อกระทิงแดง ชอบเขียนเรื่องหลากหลาย ทั้งวิธีการทำอาหาร ท่องเที่ยว สอนภาษา เล่นกีตาร์ไฟฟ้า การทำสวน เขาชอบว่ายน้ำมาก เหตุที่ใส่เสื้อกระทิงแดงเพราะให้ความรู้สึกเหมือนนักท่องเที่ยว ส่วนมากได้ไปเที่ยวเพราะความบังเอิญเลย ถนัดเรื่อง ท่องเที่ยวญี่ปุ่น โซนโตเกียว  ทุกอย่างเขียนในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคนเที่ยว แต่ขอผสมเรื่องวัฒนธรรมด้วย  

ReSOurce


Affiliate Disclaimer Disclosure: We are a professional review site that receives compensation from the companies whose products we review.