· 

วันบรรลุนิติภาวะ Seijin no hi ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยว วัฒนธรรมญี่ปุ่น

วันบรรลุนิติภาวะ หรือเรียกว่า Seijin NO Hi คือวันเป็นผู้ใหญ่ของญี่ปุ่น เรียกว่า แบบเป็นวันที่สังคมญี่ปุ่นเขาจะถือว่า เด็กของเขากลายเป็น ชาไกจิน หรือเรียกว่าคนของสังคมก็วันนี้ แหละ วิธีคิดของญี่ปุ่นค่อนข้างซับซ้อนนะครับ คือการมองสังคมที่เรียกว่าชาไกจิน เรียกว่า สังคมญี่ปุ่นเขามองว่าสังคมเขาเป็นสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน หรือ เรียกว่า ต้องอยู่ด้วยกัน หากผิดแบบไปก็อาจจะทำให้เกิดอื่น สังคมกดดันว่า เราเป็นคนไม่ดี ระบบการคิดมันแปลกกว่าชาวบ้านคือ เช่น การลุกให้คนอื่นนั่งในรถไฟ ญี่ปุ่นจะคิดว่าเป็นการทำให้เขาลำบากจึงกล่าวคำว่า ซุมิมาเซ็น ซึ่งแปลว่าขอโทษ ที่ทำให้ลำบาก ส่วนคนไทยจะตอบว่าขอบคุณ ซึ่ง ขอบคุณที่มีน้ำใจให้ วิธีการคิดก็ต่างกันพอควรหนะ

ว่าไหม

 

Seijin no Hi วันบรรลุนิติภาวะ
Seijin no Hi วันบรรลุนิติภาวะ
Seijin no Hi วันบรรลุนิติภาวะ
Seijin no Hi วันบรรลุนิติภาวะ
Seijin no Hi วันบรรลุนิติภาวะ
Seijin no Hi วันบรรลุนิติภาวะ