· 

ที่พัก โตเกียว วันเกิดจักรพรรดิ์ ญี่ปุ่น

เทนโนทันโจบิ

อันนี้เป็นความโชคดีของผมที่ได้ไปดูวันเกิด จักรพรรดิ ญ๊่ปุ่น ตอนนั้นน่าจะเป็น ท่านอากิฮิโตะ ซึ่งคนที่จะได้ดู คือเข้าไปส่วนในพระราชวังของกษัตรญี่ปุ่นจะมีเพียงสองวัน แต่นั้น คือ ตอนวันเกิด จักรพรรด์และวันปีใหม่ ซึ่งจะได้ส่วนในของพระราชวัง Imperial เวลาสามารถเช็คได้จากเว็บไซต์สำนักพระราชวังของญี่ปุ่น ก็ถ้ามีโอกาสผมก็แนะนำหนะครับ

วันนั้นที่ผมไป ผมไปคนเดียวหนะ ก็ฝนตกเล็กน้อย พูดแล้วคิดถึงญี่ปุ่น

 

คนที่ไปก็ราว ๆ ครึ่งเป็นคนต่างชาติหนะครับ แต่คนญี่ปุ่นก็หลากหลายบางคนจะบอกว่ามีแต่คนแก่ไปซึ่งก็ไม่จริง

ถ้าใครไม่เคยไป ลองไปเถอะผมว่า