wordpress.com คืออะไร บล็อกฟรี จริงหรือไม่

Wordpress.com คือบล็อกฟรี จริงหรือเปล่า บล็อกฟรี แต่โดเมนเนมไม่ฟรี อยากได้ Template หน้าตาสวย ก็ไม่ฟรี พื้นฟรี ก็มีจำกัด รวมทั้ง ถ้าเราใช้ฟรี แล้วจะเกิดอะไร เราก็จะได้ไม่ได้ตังค์จากค่าโฆษณาโดยการเอา adsense มาแปะนั่นเอง นอกจากนี้ เพื่ออ่านตามมือถือจะเห็น โฆษณาชาวบ้านลอยมาซึ่งช่วยจ่ายค่าความฟรีให้เรานั่นเอง

 

งั้นอยากรู้ไหมว่า Wordpress.org คืออะไร ตามมาเลยครับ

 

 

Write a comment

Comments: 0

About US

เกี่ยวผู้เขียน จริง ๆแล้ว เขาชอบใส่เสื้อกระทิงแดง ชอบเขียนเรื่องหลากหลาย ทั้งวิธีการทำอาหาร ท่องเที่ยว สอนภาษา เล่นกีตาร์ไฟฟ้า การทำสวน เขาชอบว่ายน้ำมาก เหตุที่ใส่เสื้อกระทิงแดงเพราะให้ความรู้สึกเหมือนนักท่องเที่ยว ส่วนมากได้ไปเที่ยวเพราะความบังเอิญเลย ถนัดเรื่อง ท่องเที่ยวญี่ปุ่น โซนโตเกียว  ทุกอย่างเขียนในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคนเที่ยว แต่ขอผสมเรื่องวัฒนธรรมด้วย  

ReSOurce

TOP POST


Affiliate Disclaimer Disclosure: We are a professional review site that receives compensation from the companies whose products we review.