· 

wordpress.com คืออะไร บล็อกฟรี จริงหรือไม่

Wordpress.com คือบล็อกฟรี จริงหรือเปล่า บล็อกฟรี แต่โดเมนเนมไม่ฟรี อยากได้ Template หน้าตาสวย ก็ไม่ฟรี พื้นฟรี ก็มีจำกัด รวมทั้ง ถ้าเราใช้ฟรี แล้วจะเกิดอะไร เราก็จะได้ไม่ได้ตังค์จากค่าโฆษณาโดยการเอา adsense มาแปะนั่นเอง นอกจากนี้ เพื่ออ่านตามมือถือจะเห็น โฆษณาชาวบ้านลอยมาซึ่งช่วยจ่ายค่าความฟรีให้เรานั่นเอง

 

งั้นอยากรู้ไหมว่า Wordpress.org คืออะไร ตามมาเลยครับ