Stock reflex วิธีการใช้

วันนี้ขอเขียนต่อในเรื่องของวิธีการใช้

Stock Reflex 

1.      วิธีการใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่ดาวน์โหลดมา

แล้วฟังชั่นของมันจะสามารถเลือกได้ว่าจะเล่น Forex Commodity หรือว่าจะทดลอง

เล่น ทอง น้ำมันข้าวโพด ฝ้าย แล้วแต่ชอบ

 

2.  ขอแนะนำอย่างนี้ ลองวีดีโอตามด้านล่างแล้วจะรู้ว่ามันไม่ยาก

ให้ทดลองใส่อินดิเคเตอร์ลงไปว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

สามารถเล่นได้ ทั้ง โบลิงเจอร์แบนด์ ค่าเฉลี่ย ตามใจชอบ

ลองดูละกัน

 

วิธีการใช้งาน Stock Reflex