การจราจรติดขัด รถคันแรก การแก้ไขปัญหา รถติด

มาตรการทางการคลังที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขการจราจรติดขัดในต่างประเทศ

ประเทศ

มาตรการ 

เป้าหมาย

หลักการและรายละเอียด

ผลลัพธ์

สวีเดน

Stockholm Congestion Tax

 • ·       แก้ไขปัญหารถติดในกรุงสต๊อกโฮล์ม
 • ·       ลดปริมาณการใช้รถยนต์ในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น
 • ·       ลดมลภาวะทางอากาศ
 • ·       นำเงินที่ได้ไปใช้ในโครงการสร้างถนนสายใหม่
  • ·      เก็บภาษีจากเจ้าของทะเบียนรถที่ขับรถเข้าไปในพื้นที่การจราจรหนาแน่น
  • ·      มีการเก็บภาษีในอัตราไม่คงที่ อัตราภาษีขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ช่วงที่การจราจรหนาแน่นจะเก็บภาษีในอัตราสูง
  • ·      ยกเว้นการเก็บภาษีกับรถของทางราชการและรถขนส่งมวลชน
  • ·      รัฐบาลท้องถิ่นกรุงสต๊อกโฮล์มเป็นผู้ดำเนินการ
   • ·           ในช่วงทดลองใช้ ปริมาณรถยนต์ในพื้นที่การจราจรหนาแน่นมีจำนวนลดลง 20 25%
   • ·           สภาพแวดล้อมทางอากาศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
   • ·           เกิดปัญหาการเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อน
   • ·           เกิดปัญหาการปลอมแปลงเลขทะเบียนรถเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี

 

อังกฤษ

London congestion charge

 • ·       แก้ไขปัญหารถติดในกรุงลอนดอน
 • ·       นำเงินที่ได้ไปสบทบงบประมาณการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

 

 • ·      เก็บค่าปรับจากเจ้าของทะเบียนรถที่ขับรถเข้าไปในพื้นที่การจราจรหนาแน่น
 • ·      ยกเว้นการเก็บภาษีกับรถขนส่งมวลชน
 • ·      มีการหักลดค่าปรับสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องโดยสารผ่านพื้นที่ดังกล่าวเป็นประจำ
 • ·      มีการเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราคงที่
 • ·      เทศบาลท้องถิ่น หน่วยงานขนส่งของกรุงลอนดอนเป็นผู้ดำเนินการ
  • ·           ในปี 2006 ปริมาณรถยนต์ในพื้นที่การจราจรหนาแน่นลดลง 22%
  • ·           ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี
  • ·           เจ้าของกิจการร้านค้าบางรายในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากจำนวนลูกค้าที่ลดลง
  • ·           เกิดปัญหาการปลอมแปลงทะเบียนรถ

 

ฮ่องกง

 • ·       Electronic Road Pricing
 • ·       มาตรการเพิ่มภาษีรถยนต์
  • ·       แก้ไขปัญหารถติดในฮ่องกง

 

 • ·      เก็บภาษีจากเจ้าของทะเบียนรถที่ขับรถเข้าไปในพื้นที่การจราจรหนาแน่น
 • ·      รัฐบาลกลางของฮ่องกงเป็นผู้ดำเนินการ
  • ·           เกิดแรงต่อต้านของประชาชน ทำให้รัฐบาลระงับการบังคับใช้มาตรการนี้ในปัจจุบัน
  • ·           ปัจจุบันรัฐบาลได้ใช้วิธีการขึ้นภาษีรถยนต์เพื่อพยายามลดจำนวนรถยนต์แทน

จีน

Parking fee

 • ·       ลดปัญหาการจราจรติดขัดในเมือง Shenzhen และ Beijing
 • ·       ลดปัญหาการขาดแคลนที่จอดรถ
 • ·       กระตุ้นให้มีการใช้ระบบขนส่งมวลชน

 

 • ·      เก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในย่านที่มีการจราจรหนาแน่นในอัตราที่สูง
 • ·      อัตราค่าจอดรถในที่จอดรถของสถานีขนส่งมวลชนจะถูกกว่าปกติ เพื่อกระตุ้นในประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน
 • ·      รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
  • ·           ปริมาณความต้องการที่จอดรถลดลง 30%
  • ·           ประสบปัญหาการขาดแคลนที่จอดรถช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ อันเนื่องมาจากอัตราค่าที่จอดรถถูกกว่าวันธรรมดา
  • ·           ระดับค่าครองชีพของเมืองสูงขึ้นอันเนื่องมาจากค่าที่จอดรถ

ญี่ปุ่น

Parking Pricing

 • ·       แก้ไขปัญหารถติดในกรุงโตเกียว
 • ·       ลดปัญหาการจอดรถที่ผิดกฎจราจร
 • ·       กระตุ้นให้มีการใช้ระบบขนส่งมวลชน
  • ·      เก็บค่าปรับกับเจ้าของรถที่จอดรถในบริเวณที่กำหนด
  • ·      ให้สัมปทานแก่บริษัทเอกชนในการเก็บค่าปรับที่จอดรถ
  • ·      เทศบาลกรุงโตเกียวเป็นผู้ดำเนินการ
   • ·           ลดปัญหาการจราจรในตัวเมืองสำคัญได้
    ร้อยละ  23
    27
   • ·           มีรายงานว่าปัญหาการจอดรถในที่ห้ามจอดลดลงถึง 70%
   • ·           ลดปริมาณมลภาวะทางอากาศ
   • ·           ผู้ประกอบการร้านค้าที่ไม่มีที่จอดรถสำหรับลูกค้าประสบปัญหาจำนวนลูกค้าลดลง

สิงคโปร์

Congestion Pricing

 • ·       แก้ไขปัญหารถติดในสิงคโปร์

 

 • ·      เก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของทะเบียนรถที่ขับรถเข้าไปในพื้นที่การจราจรหนาแน่น (Electronic Road Pricing :ERP)
 • ·      เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมกับรถยนต์ที่มีผู้โดยสารน้อยกว่า 4 คนที่ใช้ถนนในช่วงวันธรรมดา
 • ·      เทศบาลท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
  • ·           ลดปัญหาการจราจรลงได้ 45%
  • ·           ในปัจจุบันประเทศสิงคโปร์จัดเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใช้มาตรการ Road Pricing มากที่สุด

สก๊อตแลนด์

Edinburgh Congestion Charge

 • ·       ลดปัญหาการจราจรติดขัดในเมือง Edinburgh
 • ·       กระตุ้นให้มีการใช้ระบบขนส่งมวลชน
 • ·       เงินค่าปรับที่เก็บได้จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

 

 • ·      เก็บค่าปรับกับเจ้าของทะเบียนรถที่ขับรถเข้าไปในเขตที่มีการจราจรหนาแน่น
 • ·      รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
 • ·      หน่วยงานปกครองของสก๊อตแลนด์ได้ทำประชาพิจารณ์ว่าจะยอมรับมาตรการนี้หรือไม่ในปี 2005
  • ·           มาตรการนี้ถูกยกเลิกเนื่องจากผลการโหวตประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงโหวตไม่ยอมรับมาตรการนี้ถึง 74%

 

แหล่งที่มา :  

Swedish Transport Agency : http://transportstyrelsen.se

http://www.roadtraffic-technology.com/projects/stockholm-congestion/

 Jonas Eliasson : Cost-benefit analysis of the Stockholm congestion charging system, World Bank

http://www.dn.se/debatt/vi-sager-ja-till-trangselskatten-for-att-finansiera-kringfartsleder-1.767235

Laura Blow : London congestion charge, The Institute for Fiscal Studies, England

Daily Telegraph : http://www.telegraph.co.uk/finance/2883628/Congestion-charge-cost-300m-say-Oxford-St-traders.html

BBC : http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/6292930.stm

Timothy D. Hau : Electronic Road Pricing, http://www.econ.hku.hk/~timhau/electronic_road_pricing.pdf

http://www.transportroundtable.com.au/rpa/program.html

Tetsuji Sato and Seiichi Hino : A Spatial CGE Analysis of Road Pricing in The Tokyo Metropolitan Area

http://www.progress-project.org/Progress/edin.html

BBC : http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/4287145.stm

 

Write a comment

Comments: 0

About US

เกี่ยวผู้เขียน จริง ๆแล้ว เขาชอบใส่เสื้อกระทิงแดง ชอบเขียนเรื่องหลากหลาย ทั้งวิธีการทำอาหาร ท่องเที่ยว สอนภาษา เล่นกีตาร์ไฟฟ้า การทำสวน เขาชอบว่ายน้ำมาก เหตุที่ใส่เสื้อกระทิงแดงเพราะให้ความรู้สึกเหมือนนักท่องเที่ยว ส่วนมากได้ไปเที่ยวเพราะความบังเอิญเลย ถนัดเรื่อง ท่องเที่ยวญี่ปุ่น โซนโตเกียว  ทุกอย่างเขียนในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคนเที่ยว แต่ขอผสมเรื่องวัฒนธรรมด้วย  

ReSOurce


Affiliate Disclaimer Disclosure: We are a professional review site that receives compensation from the companies whose products we review.